Oferta

Profil działalności

Zadaniem Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego “Karolinka” w Katowicach jest okresowe objęcie całodobową opieką oraz kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych lub osób, które przebyły leczenie szpitalne, a nie wymagają już dalszej hospitalizacji na oddziale szpitalnym. Kryterium przyjęcia jest stan zdrowia, stopień niepełnosprawności, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, oraz potrzeba profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Co oferujemy ?

Podopieczni naszego zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego mogą liczyć na najwyższą jakość opieki

  • przestronne pokoje dwu lub trzyosobowe,
  • profesjonalne łóżka ortopedyczne z materacami antyodleżynowymi,
  • świetlica oraz sala do rehabilitacji,
  • całodobowe świadczenia pielęgniarskie,
  • świadczenia lekarskie – opieka lekarza internisty,
  • rehabilitacja ogólna w podstawowym zakresie, prowadzona w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego,
  • terapia zajęciowa,
  • leczenie farmakologiczne,
  • leczenie dietetyczne.

Schorzenia kwalifikujące do pobytu w Niepublicznym Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym "Karolinka"

Choroba Alzheimera

Jest to najczęstsza postać otępienia, nieuleczalna i postępująca choroba neurodegeneracyjna, prowadząca do śmierci pacjenta. Najczęściej spotyka się ją u osób po 65. roku życia. Z postępem choroby pojawić się mogą takie objawy, jak splątanie, drażliwość, agresja, wahania nastroju, trudności językowe, utrata pamięci długotrwałej.

Choroba Parkinsona

Jest to samoistna, powoli postępująca, zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego. Objawy choroby Parkinsona pojawiają się i narastają powoli i stopniowo w ciągu kilkunastu lat. Początkowo chorzy zauważają pewne spowolnienie ruchowe i jakby niezgrabność w ruchach. Spowolnieniu ulegają również procesy psychiczne.

Cukrzyca

Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Zasadą współczesnej terapii cukrzycy jest leczenie wszystkich zaburzeń towarzyszących chorobie, dążenie do normalizacji masy ciała i właściwa dieta.

Demencja starcza

 Jest to choroba mózgu powodującya długoterminowe i często postępujące obniżenie zdolności myślenia i zapamiętywania, które są na tyle poważne, że utrudniają, a często uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie. Inne objawy obejmują zaburzenia emocjonalne, kłopoty z komunikacją i językiem oraz utratę aktywności.