Kilka słów o terapii zajęciowej

W kilku słowach

Co to jest terapia zajęciowa?

Terapia zajęciowa jest formą aktywacji pacjentów z ograniczeniami ruchowymi oraz sprawnościowymi, pozwalającą sprawniej funkcjonować w społeczeństwie i usamodzielniać się.

Jeszcze o terapii zajęciowej

Celem terapii zajęciowej jest przywrócenie zdolności umysłowych, poznawczych i motorycznych. Terapia zajęciowa jest skierowana do osób starszych i niepełnosprawnych, i ma charakter ruchowo-artystyczny. Rodzaj  i zakres terapii jest indywidualnie dopasowany do każdej osoby w zależności od rodzaju problemu oraz stopnia zaburzenia.

W ramach terapii zajęciowej organizowane są również zajęcia relaksacyjne polegające na medytacji, aromaterapii lub masażach, obniżające napięcie nerwowe pacjentów i zmniejszające stany lękowe oraz skutki przewlekłego stresu.